Cummins

Cummins

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ขายเเล้ว เเละถูกลบออกจากชั้นวางสินค้าของเรา

Cummins

เครื่องดีเซลผลักดันชุด ของจีน-CUMMINS ผลิตจากวิสาหกิจที่รวมทุนกับจีน การใช้สำหรับโดยรวมมี เรือระบายน้ำในทะเล เรือตาข่าย เรือประโมง เรือขนส่ง เรือโยงสำหรับเเม่น้ำลึก เเละอื่นๆ
มีเครื่องยนต์ชุด 4BT 6BT 6CT เสนอให้เลือกใช้
เครื่องเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำเดิม-น้ำจืด ตู้น้ำขยาย เครื่องปั๊มน้ำเดิม-น้ำจืด เเผ่นติดตั้งในเครื่องยนต์ เครื่องกรองอากาศ ล้อช่วยเเรงเเละห้องล้อช่วยเเรง
เครื่องยนต์กับหม้อเกียร์ เครื่องยนต์ติดกับหม้อเกียร์ ทำการติดตั้งในเเท่นห้องเครื่อง
ชิ้นส่วนประกอบที่เสนอให้ลูกคัาทำการเลือก
เครื่องทำเสียงหาย
รีโมท
เเผ่นอุปกรณ์การวัด
เครื่องวัดอัตราการหมุนของเพลา
เครื่องวัดความกดดันน้ำมันเเละ วัดsending unit
เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ เเละวัดsending unitเเละอื่นๆ
จำหน่ายบริการชิ้นส่วนประกอบที่มาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์เรือ NT KT
เครื่องเปลี่ยนความร้อนกับเครื่องปั๊มน้ำทะเล
ท่อระบายลมความร้อนเย็นยะเยือก(ที่มีท่อหลายท่อ)
โครงค้ำยันเครื่องยนต์ในที่รองส่วนหน้าเเละส่วนหลัง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ 24 โวลท์ เเละ อุปกรณ์ติดเครื่อง
จานอุปกรณ์การวัด
เครื่องกรอง ช่วยทำให้เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องไหลได้สะดวก เครื่องวัดน้ำสำหรับบังคับตอนลมเข้า
เปลือกใต้น้ำมันอื่นๆ ที่อัตราเอียงตั้งเเต่ 30ถึง 45 องศา เเละอื่นๆ
ใบรับรองโดยมี

Shanghai Diesel Engine